چگونه امریکا از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی آتش سوزی‌های جنگلی استفاده می‌کند

هوش مصنوعی- پیش‌بینی آتش سوزی جنگل

اداره جنگلداری و حفاظت از آتش کالیفرنیا (Cal Fire) با دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو برای ایجاد برنامه هوش مصنوعی Alert California همکاری کرده است. این برنامه از هوش مصنوعی برای شناسایی آتش‌سوزی‌های جنگلی با شناسایی ناهنجاری‌ها در فیدهای ۱۰۳۲ دوربین چرخان ۳۶۰ درجه استفاده می‌کند. سپس به خدمات اورژانس و سایر مقامات اطلاع می‌دهد تا بررسی […]