عربستان سعودی از اینترنت 5G با انتشار صفر کربن برای اولین بار رونمایی کرد!

عربستان سعودی از اینترنت 5G با انتشار صفر کربن برای اولین بار رونمایی کرد!

برای راه‌اندازی خدمات پهنای باند برای شبکه‌های ۴ و ۵ جی، برق زیادی مورد نیاز است که استفاده از آن، انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای در جو را به همراه دارد. هر چه ظرفیت شبکه بیشتر باشد، انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر است. علاه‌بر کربن، آلاینده‌های دیگری مانند دی‌اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن و غیره نیز در […]