«زوم» به کارکنان دستور داد تا به دفتر بازگردند

زوم، شرکت ارتباطات ویدیویی

زوم، شرکت ارتباطات ویدیویی که نام آن تداعی کننده «کار از راه دور» در طول همه‌گیری شد، به کارکنان دستور داده است که به دفتر بازگردند. این شرکت گفت که معتقد است “رویکرد ترکیبی ساختاریافته” موثرترین راه است و افرادی که در 50 مایلی (80 کیلومتری) یک دفتر زندگی می‌کنند باید حداقل دو بار در […]