دسته‌بندی: امنیت

پادکست Firewall

Firewall

تعریف کوتاه

پادکست DDoS

DDoS

پادکست Data Breach

Data Breach

تعریف کوتاه نقض داده رویدادی است که شامل مشاهده، دسترسی یا بازیابی غیرمجاز یا غیرقانونی داده‌ها