تالار مشاهیر

اشتیاق به تغییر جهان از طریق فناوری، ویژگی بارز مشاهیر تاریخ فناوری اطلاعات است. همه ما در دنیای کنونی وام‌دار دستاوردهای این اندیشمندان هستیم. ما در «تالار مشاهیر» لاگ‌مدیا شرح تاریخچه زندگی این افراد را برای ادای احترام به پادکست‌هایی جذاب و شنیدنی بازآفریده‌ایم.