فرهنگستان IT

رسالت «لاگ‌پدیا» تالیف و دسته‌بندی یک واژه‌نامه تخصصی IT است. همگام با آفرینشهای دنیای پویای فناوری، دایره الفاظ و اصطلاحات این حیطه نیز گسترده می‌شوند. اینجا محل گردآوری معانی اصطلاحاتی است که باید در دسترس یک نوآموز تا هر علاقه‌مند و متخصص علم فناوری اطلاعات باشد.

آخرین پادکست‌های فرهنگستان IT

زبان برنامه‌نویسی HTML

HTML

C# چیست؟!

C#

زبان برنامه‌نویسی PHP چیست؟

PHP