هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست - لاگ مدیا

هوش مصنوعی (AI) چیست؟

شاید برای شروع بهتر باشد هوش مصنوعی (AI) را با اختراعات بزرگ دیگر بشر مقایسه کنیم.