دسته‌بندی: انتخاب سردبیر

تحلیل لاگ

LOG ANALYSIS یا تحلیل لاگ، چیست؟

LOG ANALYSIS یا تحلیل لاگ، بررسی گزارش رویدادهای تولید شده توسط رایانه برای شناسایی فعالانه اشکالات،

استگانوگرافی

استگانوگرافی چیست؟

استگانوگرافی، به فعالیتی گفته می‌شود که در ضمن آن، اطلاعات برای جلوگیری از شناسایی، پنهان می‌شود.

آسیب‌پذیری CSRF

آسیب‌پذیری CSRF چیست؟

آسیب‌پذیری CSRF، یک حمله سایبری است که کاربر را به انجام یک اقدام ناخواسته با استفاده

هک اینستاگرام با termux

هک اینستا با termux

هک اینستا با termux، به‌راحتی اتفاق میافتد. کرک اینستاگرام یا همان هک آن، آسیب زیادی به