لغات و اصطلاحات حوزه شبکه

IoT

اصطلاح IoT یا اینترنت اشیا به شبکه جمعی دستگاه های

ادامه مطلب

HelpDesk

اصطلاح HelpDesk در IT یک پلتفرم نرم‌افزاری است که به

ادامه مطلب

RMM

این عبارت، کوتاه‌شدۀ Remote monitoring and management به‌معنای نظارت و

ادامه مطلب

NOC

این اصطلاح، کوتاه‌شدۀ عبارت Network Operations Center به معنای مرکز

ادامه مطلب