اشتراک گذاری در:

RMM

این عبارت، کوتاه‌شدۀ Remote monitoring and management به‌معنای نظارت و مدیریت از راه دور است. یک فرآیند طراحی‌شده برای کمک به ارائه‌دهندگان خدمات فن‌آوری اطلاعات مدیریت‌شده (MSPs) از راه دور و نظارت فعالانه بر نقاط پایانی مشتری، شبکه‌ها، و کامپیوترها است.

RMM همچنین می تواند با نام‌های دیگری مانند مدیریت فن‌آوری اطلاعات از راه دور یا مدیریت شبکه نیز شناخته شود.