اشتراک گذاری در:

HelpDesk

اصطلاح HelpDesk در IT یک پلتفرم نرم‌افزاری است که به کسب و کارها کمک می‌کند تا پشتیبانی فنی را برای کارمندان و مشتریان فراهم کنند.

هنگامی که یک مشکل فنی با یک دستگاه، نرم‌افزار یا شبکه بروز می‌کند، کارمندان داخلی و مشتریان خارجی برای پشتیبانی به HelpDesk فن‌آوری اطلاعات مراجعه می‌کنند.