اشتراک گذاری در:

Dead man’s switch

اصطلاح Dead man’s switch یا کلید مرد مرده در اصل به مکانیزمی اطلاق می‌شود که در صورت ناتوانی اپراتور ماشین‌آلات، ماشین‌ها را از کار می‌اندازد. مثلا به خواب رفتن. یک مثال خوب از سوئیچ مرد مرده دکمه ای است که برای راه اندازی ماشین چمن زنی باید نگه دارید.

معادل نرم افزاری Dead man’s switch

در نرم افزار، Dead man’s switch به طور کلی به هشداری اشاره دارد که به دلیل عدم فعالیت در یک دوره معین ارسال می شود. نرم افزارهای مختلف می توانند کلید مرد مرده را در رایانه شما به روش های مختلف شبیه سازی کنند. یک مثال درگیر شدن خودکار صفحه قفل پس از مدتی عدم فعالیت کاربر است. نمونه‌ای از کلید مرد مرده طولانی‌مدت، مدیریت حساب غیرفعال Google است که به شخص ثالث اجازه می‌دهد تا کنترل یک حساب غیرفعال را در دست بگیرد.