اشتراک گذاری در:

DCS1000

DCS1000  ابزاری است که توسط FBI ایالات متحده استفاده می شود و برای نظارت بر ارتباطات اینترنتی مظنونان تحت نظارت خود طراحی شده است.

پس از یک دوره طولانی بازخورد منفی در مطبوعات، نام نرم افزار packet-sniffing با عنوانCarnivore  به DCS1000 تغییر یافت.