اشتراک گذاری در:

BCDR

این عبارت، کوتاه‌شدۀ Business Continuity and Disaster Recovery به‌معنای تداوم کسب‌وکار و بازیابی فاجعه (خسارت) مجموعه‌ای از اقدام‌ها است که افراد، فن‌آوری و فرآیند مورد استفاده برای کمک به سازمان برای ادامه یا بازیابی عملیات کسب‌وکار در یک فاجعه را گردهم می‌آورد. این اصطلاح گستره‌ای است که نقش‌ها و کارکردهای IT و کسب‌وکار را پس از یک فاجعه ترکیب می‌کند.