اشتراک گذاری در:

MSP

این عبارت کوتاه‌شدۀ managed service provider به‌معنای یک ارائه‌دهنده خدمات مدیریت‌شده (MSP)یک شرکت شخص ثالث است که زیرساخت فن‌آوری اطلاعات مشتری (IT) و سیستم‌های کاربر نهایی را از راه دور مدیریت می‌کند.