اشتراک گذاری در:

DARPA

دارپا که در ابتدا با نام ARPA یا Advanced Research Projects Agency شناخته می شد و بعداً در سال 1972 تغییر نام داد، مخفف عبارت آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (Defense Advanced Research Projects Agency) است. دارپا سازمان مرکزی تحقیق و توسعه وزارت دفاع است و مسئولیت مدیریت و هدایت پروژه ها را برای آنها بر عهده دارد. دارپا همچنین نقش مهمی در ایجاد اینترنت داشت.