اشتراک گذاری در:

Certificate authority

مرجع صدور گواهینامه یا متصدی صدور گواهینامه، سازمان یا نهادی است که صحت گواهینامه‌های رمزگذاری کلید عمومی SSL/TLS را تأیید می‌کند. وقتی از وب‌سایتی که از HTTPS استفاده می‌کند، مانند لاگ‌مدیا بازدید می‌کنید، مرورگر وب شما گواهی کلید عمومی وب‌سایت را دریافت می‌کند که به صورت دیجیتالی توسط یک CA امضا شده است. مرورگر وب شما CA را قابل اعتماد فرض می‌کند و برای دریافت کلید عمومی وب سایت، امضای دیجیتال آن را رمزگشایی می‌کند. سپس می‌توان با استفاده از آن کلید ارتباطات رمزگذاری شده با وب سایت برقرار کرد.

CASC

CASC (Certificate Authority Security Council) کنسرسیومی است که بسیاری از بزرگترین CAهای جهان را تشکیل می دهد. هدف اعلام شده آن حمایت از توسعه، بهره‌برداری و پشتیبانی از CA و آموزش عموم در مورد بهترین شیوه ها برای برقراری ارتباط امن در اینترنت است.

در سال 2021، CASC به کنسرسیوم PKI (زیرساخت کلید عمومی) تغییر نام داد، با تمرکز مجدد بر مشارکت و مشارکت.

CAهای اصلی

اصطلاح مرتبط