اشتراک گذاری در:

Abort

در رایانه، Abort اصطلاحی است که پایان یک فرآیند یا دستور را توصیف می کند. معمولا زمانی به Abort احتیاج پیدا می‌شود که یک خطا در رایانه رخ دهد یا فرایندی به صورت کامل اجرا نشود. برای مثال، اگر برنامه‌ای که در رایانه شما اجرا می‌شود فریز شود، می‌توانید این فرآیند را متوقف کنید (به اجبار از برنامه خارج شوید) و دوباره آن را باز کنید.