اشتراک گذاری در:

Access Denied

Access Denied یک پیام خطا است که وقتی دسترسی مناسبی نداشته باشید، مشاهده می‌کنید. اگر دسترسی شما به یک شبکه اشتراکی، اینترانت یا اینترنت مسدود شود، شما یک پیام Access Denied دریافت خواهید کرد. برای دریافت دسترسی با Administrator یا افراد مسئول آن شبکه باید ارتباط برقرار کنید.

اگرچه این پیام خطا معمولا به خاطر عدم اعطای دسترسی مناسب نمایش داده می‌شود، اما همچنین می‌تواند ناشی از دلایل سخت‌افزاری یا از بین رفتن فایل‌ها باشد.