اشتراک گذاری در:

ADB

این عبارت کوتاه‌شدۀ Android Debug Bridge) )یک برنامه سرویس گیرنده-سرور است که در توسعه اپلیکیشن اندروید استفاده میشود. بخشی از Android SDK است و از سه جزء تشکیل شده است: «کلاینت»، «دیمون» و «سرور» که برای مدیریت یک نمونه شبیه‌ساز یا یک دستگاه اندروید واقعی استفاده می‌شود.

اصطلاح مرتبط