اشتراک گذاری در:

Advertising

معنای این واژه تبلیغات است که در زمینه شبکه های کامپیوتری، مشخصه مسیریاب (Router) برای پخش به روز رسانی‌ها و تغییرات شبکه است.
روترها دستگاه‌های شبکه هوشمندند که اطلاعات شبکه را از طریق جداول مسیریابی نگهداری می کنند که حاوی اطلاعاتی مانند مسیرها، گره‌ها و آدرس‌های شبکه بسته به پیکربندی هستند.

اصطلاح مرتبط