اشتراک گذاری در:

AES

Advanced Encryption Standard یا AES یک الگوریتم رمزگذاری است که برای اولین بار توسط دولت ایالات متحده برای محافظت از اسناد حساس استفاده شد. AES به عنوان جایگزینی برای DES (Data Encryption Standard) طراحی شده است و در بسیاری از برنامه های رمزگذاری مانند PGP (pretty good privacy) پشتیبانی می شود.