اشتراک گذاری در:

AUP

AUP مخفف acceptable use policy به معنی خط‌مشی استفاده قابل قبول است. AUP توافقی بین کاربر و شرکت در مورد نحوه استفاده از یک سرویس است. در صورت استفاده از سرویس مرتبط با AUP، کاربر با شرایط استفاده موجود در خط‌مشی موافقت می‌کند.

به عنوان مثال، یک AUP بین یک کاربر و یک ISP (ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی) ممکن است نشان دهد که کاربر نمی‌تواند از اتصال خود برای هر گونه فعالیت غیرقانونی مانند دانلود غیرقانونی فیلم‌ها استفاده کند. عدم پیروی از AUP ممکن است منجر به تعلیق اتصال اینترنت یا قطع شدن سرویس شما شود.

آیا تایید AUP اجباری است؟

اگر قصد استفاده از خدمات ارائه شده را دارید، باید با AUP موافقت کنید (امضا کنید). اگر با یکی از شرایط موافق نیستید، نمی‌توانید از سرویس مورد نظر خود استفاده کنید. در صورتی که وب‌سایتی در زمان بازدید شما، به شما پیامی مبنی بر تایید AUP نمی‌دهد، به این معنی است که با ادامه استفاده از خدمات آن، با شرایط آن موافقت می‌کنید.