اشتراک گذاری در:

Darknet

Darknet یک شبکه اشتراک گذاری فایل P2P خصوصی است که در آن فقط Peerهای قابل اعتماد به دارک وب متصل می شوند. اشتراک گذاری ناشناس است، زیرا آدرس های IP به صورت عمومی به اشتراک گذاشته نمی شوند. دارک‌نت‌ها اغلب با فعالیت‌های غیرقانونی یا سایر فعالیت‌هایی مرتبط هستند که کاربران نمی‌خواهند سازمان‌های دولتی آنها را نظارت کنند.