اشتراک گذاری در:

Blagging

این مفهوم می‌‎تواند به دو اصطلاح زیر اشاره کند:

اصطلاح یا Slang

blagging می‌تواند اصطلاحی عامیانه یا Slang باشد که در این‌صورت یک عمل مهندسی اجتماعی را توصیف می‌کند. عملی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی فرد دیگر، بدون دخالت او.

به عنوان مثال، یک فرد (blagger)می‌تواند اطلاعاتی را در مورد یک شخص بداند و از آن برای فریب‌دادن شخص یا کامپیوتر به‌منظور دستیابی به حساب کاربری استفاده نماید.

اشتباه نوشتاری یا misspelling

از سویی می‌توان این واژه را تغییریافتۀ نوشتار واژۀ blog و Bloger دانست که به مفهوم وبلاگ‌نویسی اشاره دارد. این‌طور گفته می‌شود که افراد ناآشنا با زبان انگلیسی، به اشتباه، واژۀ Blog و Blogger که معنای مثبتی دارد به اشتباه Blagging (که معنای منفی دارد) نوشته و انتشارداده‌اند.