اشتراک گذاری در:

Block cipher

این مفهوم به‌معنای الگوریتمی است که در رمزنگاری استفاده می‌شود. روشی مبتنی بر مفهومی به نام رمز محصول تکرار شونده که در آن، چندین روش رمزنگاری روی گروه‌های با طول ثابت از بیت‌ها به نام بلوک‌ها انجام می‌شود.

هر دور رمزگذاری، رمزگشایی غیر مجاز را به‌تدریج برای شخص ثالث دشوارتر می‌کند؛ روش رمز بلوکی اولین بار توسط کلود شانون در سال ۱۹۴۹ در مقاله‌ای تاثیرگذار به نام نظریه ارتباط سیستم‌های مخفی پیشنهاد شد.

آن‌ها عضو اصلی بسیاری از رمزهای رمزنگاری پرکاربرد مانند DES (استاندارد رمزگذاری داده)و AES (استاندارد رمزگذاری پیشرفته) هستند.