اشتراک گذاری در:

Data protection

Data protection یا حفاظت از داده ها حفاظت از اطلاعات در برابر از دست دادن، دستکاری و فساد است. اغلب، این کار با غیرممکن کردن تغییر یا خواندن داده‌های خاص انجام می شود. روش های متداول حفاظت از داده‌ها شامل تنظیمات مجوز، رمزگذاری (Encryption) و Write Protection است.