اشتراک گذاری در:

E-discovery

این مفهوم کوتاه‌شدۀ عبارت electronic discovery است و اصطلاحی است که جست‌وجوی الکترونی را تشریح می‌کند.

بازرسان قانونی، وکلا، و مدیران فن‌آوری اطلاعات همگی با E-discovery سروکار دارند و آن را انجام می‌دهند.

موارد زیادی وجود دارند که با E-discoveryتجزیه و تحلیل می‌شوند؛ از جمله ایمیل، اسناد الکترونیکی (Word، Excel، PDF و غیره)، گزارش‌های گفت‌وگوی پیام فوری و وب‌سایت‌ها.