اشتراک گذاری در:

MSSP

این عبارت کوتاه شدۀ managed security service provider و به‌معنای “ارائه‌دهندگان خدمات امنیتی مدیریت شده است. این گروه، نوعی MSP هستند که مدیریت، نظارت، تعمیر و نگهداری از خدمات امنیتی را در ازای یک هزینۀ ثابت ماهانه ارائه می‌کنند.
خدمات یک MSSP می‌تواند شامل «پیکر‌بندی و نظارت بر فایروال‌ها»، «ابزارهای تشخیص نفوذ»، «محصولات حفاظت از نقاط پایانی» و دیگر محصولات امنیت سایبری باشد.