اشتراک گذاری در:

MSP

کوتاه‌شدۀ عبارت Managed Service Providers به شرکتهای پشتیبانی شبکه‌ای گفته می‌ شود که طراحی، اجرا، پشتیبانی و مدیریت سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری سایر شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را بر عهده می‌ گیرند. وظایف MSP ها به این شرح است: مدیریت شبکه از راه دور، مدیریت داراییهای سخت‌افزاری، مانیتور اتفاقات و مشکلات در هر لحظه از شبانه‌روز،
تعمیرات سیستمها و تغییرات شبکه، تهیه نرم‌افزارهای موردنیاز با توجه‌به نیازمندی سازمان، تهیۀ زیرساخت مناسب برای ثبات و توسعه شرکت، امکان استفاده از سرویسهای ابری و…