اشتراک گذاری در:

ویروس Cavity

Spacefiller فضای پرکننده که به صورت جایگزین ویروس حفره نامیده می‌شود، یک نوع نادر از ویروس رایانه‌ای است که سعی می‌کند با پر کردن بخش‌های خالی یک فایل، جایی برای نصب شدن خود پیدا کند. تنها با استفاده از بخش‌های خالی یک فایل، ویروس می‌تواند یک فایل را بدون تغییر اندازه فایل آلوده کند و تشخیص آن را دشوارتر کند.

ویروس Spacefiller (Cavity) سعی می‌کند با پر کردن فضاهای خالی موجود در فایل‌های مختلف به دستگاه‌ها حمله کند. به همین دلیل است که این نوع نادر از ویروس کامپیوتری به‌عنوان ویروس حفره نیز شناخته می‌شود. استراتژی کاری آن شامل استفاده از بخش‌های خالی یک فایل برای نگهداری ویروس بدون تغییر اندازه واقعی آن است. این نیز تشخیص آن را کاملا غیرممکن می‌کند.

Lehigh یکی از محبوب‌ترین نمونه‌های این ویروس کشنده است. ویروس Spacefiller اولین بار در سال 1998 شناسایی شد و چندین نسخه ویندوز از جمله 95.98 و ME را آلوده کرد.

اثرات مخرب آن می‌تواند از آلوده کردن دستگاه‌ها به کد مخرب، بازنویسی داده‌های ذخیره شده در دستگاه شما و دستکاری بایوس دستگاه باشد.