اشتراک گذاری در:

Access Log

در یک صفحه وب، Access log فایل(هایی) است که حاوی لیستی از هر یک از فایل‌های قابل دسترسی در سرور است. اکثر سرورها آدرس IP، تاریخ، زمان، فایل، مرورگر، سیستم عامل یا صفحه ارجاع را ثبت می کنند.

اکثر کاربران نیازی به دسترسی به access log خام را ندارند، زیرا بسیاری از میزبان‌های وب، گزارش یا نموداری دارند که به طور خودکار از Log تولید می شود. اطلاعات در مورد اینکه چه کسی یا چه چیزی به یک فایل یا هر آدرسی در سرور دسترسی پیدا کرده است، در access log خام یافت می شود.