اشتراک گذاری در:

ACE

ACE ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

1. در VMware، ACE مخفف VMware ACE (محیط محاسباتی مطمئن) است.

2. مخفف access control entry یا ورودی کنترل دسترسی، ACE یک آیتم واحد در یک ACL با اطلاعات کاربر یا گروه و مجوزهای مرتبط است. در بسیاری از موارد، یک ACL منفرد (access control list) می تواند حاوی چندین ACE باشد.