اشتراک گذاری در:

BOMB

این اصطلاح ممکن است در هر یک از دو معنای زیر به‌کار رود:

خطای سیستم مکینتاش

۱. کاربران اپل مکینتاش ممکن است هنگام کار با کامپیوتر با خطاهایی مواجه شوند که به آن bomb می‌گویند. این کدهای خطا، بخشی از نمای کلی macOS هستند.

BOMB به‌عنوان اصطلاح عامیانه

کاربران PC ممکن است از BOMB به عنوان اصطلاحی عامیانه برای زمانی استفاده کنند که کامپیوتر Freeze می‌شود و به کاربر اجازه ورود و خروج یا هیچ‌کاری نمی‌دهد و کاربر به‌ناچار باید کلیدهای Ctrl+Alt+Del را هم‌زمان با هم بزند تا به‌اصطلاح سیستم End Task شود.