اشتراک گذاری در:

Boot sector virus

Boot sector virus ویروس کامپیوتری است که اولین بخش‌های یک هارد درایو یا دیسکت را آلوده می‌کند و باعث می‌شود ویروس به‌عنوان درایو یا دیسکت بوت فعال شود.

برای کمک به محافظت از بخش بوت در برابر آلوده‌شدن به Boot sector virus، باید از طریق سیستم BIOS اقدام کرد. بسیاری از BIOSها، دارای سیستم حفاظتی هستند که مانع از عملکرد Boot sector virus می‌شود.

این ویژگی باید هنگام نصب یک سیستم عامل مانند ویندوز مایکروسافت و هنگام بوت‌شدن، فعال شده تا مانع از عملکرد Boot sector virus شود.