اشتراک گذاری در:

CASB

یک “کارگزار امنیت دسترسی به ابر”[۱۰] یک نرم‌افزار مبتنی بر ابر یا مستقر در محل است که بین یک مصرف‌کننده و یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات ابری قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های امنیتی یک سازمان از طریق شناسایی خطرات و انطباق با قواعد نظارتی، در زمان دسترسی به داده‌های ذخیره شده بر روی ابر آن سازمان به کار می‌رود.

اصطلاح مرتبط