اشتراک گذاری در:

EDR

“شناسایی و پاسخ‌گویی به تهدیدات در نقاط پایانی” (EDR) دسته‌ای نوظهور از ابزارها و راهکارهای امنیتی هستند که بر تشخیص، بررسی و مقابله با فعالیت‌های مشکوک در نقاط پایانی و Hostها تمرکز دارند. توانایی EDR در تشخیص تهدیدهای پیشرفته (که ممکن است الگوهای رفتاری شناخته شده نداشته باشند) و بدافزارهایی که امضا متناظر با آن‌ها ناشناخته است، ارزش آنر ا مشخص می‌کند. EDR همچنین می‌تواند بر اساس ماهیت تهدیدات تشخیص داده شده منجر به یک پاسخ انطباق‌پذیر شود.