اشتراک گذاری در:

EPP

“حفاظت از نقاط پایانی” یک نسخه کمتر پیشرفته و به صورت مرکزی مدیریت شده از EDR است که دستگاه‌ها (لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند) را در یک شبکه شرکتی ایمن می‌نماید. EPP با دیگر راهکارهای امنیتی مبتنی بر نقطه پایانی (مانند آنتی‌ویروس، که به طور معمول در نقاط پایانی مستقل مدیریت می‌شوند)، تفاوت دارد.