اشتراک گذاری در:

IAM

“مدیریت هویت و دسترسی” به چارچوب و مجموعه‌ای از سیاست‌ها اشاره دارد که مدیریت هویت الکترونیکی کاربران را ایجاب می‌کنند. اطمینان از دستیابی کاربران به درجات دسترسی و امتیازات مناسب برای سیستم‌های IT و همچنین در نظر گرفتن شاخص‌های احراز هویت برای الزام اجرای این امتیازات، هدف IAM است.