اشتراک گذاری در:

IDS/IPS

سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) و سیستم‌های پیشگیری از نفوذ (IPS)  نظارت بلادرنگ بر ترافیک شبکه و هشداردهی خودکار در صورت تشخیص نشانه‌های به مخاطره‌افتادگی (IoCها) را ارائه می‌دهند. تنها تفاوت مابین IDS و IPS در این است که سیستم‌های پیشگیری از نفوذ گاهی می‌توانند با تشخیص یک نفوذ، اقداماتی را نیز تجویز نمایند.