اشتراک گذاری در:

Cloud computing

رایانش ابری سرویس‌های مختلفی را ازطریق اینترنت ارائه می‌دهد؛ ازجمله ذخیره‌سازی داده‌ها، سرورها، پایگاه‌های داده، شبکه و نرم‌افزارهای کاربردی.
ذخیره‌سازی مبتنی‌بر ابر (Cloud) امکان ذخیره فایل‌ها در پایگاه‌داده راه دور و بازیابی آن‌ها را فراهم می‌کند. سرویس‌های رایانش ابری هم عمومی و هم خصوصی‌اند.

اصطلاح مرتبط