اشتراک گذاری در:

Autonomic Computing

این عبارت به‌معنای محاسبات خودکار، توانایی رایانه برای مدیریت خودکار خود از طریق فناوری‌های تطبیقی است که قابلیت‌های محاسباتی را بیشتر می‌کند و زمان مورد نیاز متخصصان رایانه برای حل مشکلات سیستم و سایر تعمیرات مانند به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار را کاهش می‌دهد.

اصطلاح مرتبط