اشتراک گذاری در:

Artificial Intelligence

در حقیقت نوعی شبیه‌سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و در واقع ماشینی است برنامه‌نویسی شده که همانند انسان فکر می‌کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را دارد.