اشتراک گذاری در:

Abstract IL

این واژه که در پارسی، چکیدۀ IL(internet Language) نامیده می‌شود یک کیت توسعه نرم افزار (SDK) متشکل از کتابخانه‌ها، مستندات و سایر ابزارهای توسعه است که می تواند برای دستکاری محتوای چارچوب NET و پرونده‌های باینری در سطح بالایی استفاده شود.