اشتراک گذاری در:

DLP (Data Loss Prevention)

DLP (Data Loss Prevention) به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شیوه‌ها و ابزار کامپیوتری گفته می‌شود که از گم شدن دیتا‌های حساس جلوگیری کند و اطمینان حاصل می‌کند که داده‌ها مورد سوءاستفاده قرار نخواهد گرفت و یا حتی توسط افراد غیر مجاز قابل دسترسی نخواهد بود. پلتفرم‌های DLP بازرسی و تحلیل دیتا را در یک شبکه‌ی سازمانی، همزمان انجام می‌دهند و مشخص می‌کند چه کامپیوتر و فردی به چه اطلاعاتی دسترسی دارد و در صورت نیاز می‌توان فیلتر‌ها و سیاست‌های مورد نظر برای محدود کردن دسترسی را اعمال کرد.

DPL ها معمولا به عنوان نرم‌افزاری برای جلوگیری از لیک شدن اطلاعات حساس در یک شبکه‌ی تجاری پیاده‌سازی می‌شوند و حتی برخی از محصولات حرفه‌ای تر در این زمینه قابلیت‌های اضافی مانند اعلام هشدار‌، اعمال رمزگذاری اجباری و ایزوله کردن داده‌ها را فراهم می‌کنند.