اشتراک گذاری در:

Fingerprint

این مفهوم می‌‎تواند به هر یک از موارد Biometric زیر اشاره کند:

۱- در حوزۀ کامپیوتر و امنیت، این مفهوم به هر اثری از اطلاعاتی اطلاق می شود که فرد بر جای می‌گذارد. اغلب، اگر کسی به یک کامپیوتر یا شبکه دسترسی غیرمجاز پیدا کرده باشد مدیر یا مامور امنیتی ممکن است به دنبال هر Fingerprint (ردّ و اثری) باقی‌مانده از مهاجم بگردد.

این مدرک شناسایی ممکن است شامل آدرس IP، نام میزبان، آدرس MAC و غیره باشد.

۲. در معنای دوم و حوزۀ سخت‌افزار کامپیوتر،Fingerprint یا حسگر اثر انگشت، یک دستگاه سخت‌افزاری است که کاربر را تایید می‌کند یا با اسکن انگشت او، اطلاعات رمز عبور را وارد می‌نماید.

کامپیوترهایی که درحال‌حاضر اسکنر اثر انگشت ندارند می‌توانند دستگاه‌هایی از این دست را به پورت USB کامپیوتر خود متصل کرده و با استفاده از انگشت خود، قفل کامپیوتر را باز کنند.