اشتراک گذاری در:

Bifurcate

این مفهوم، به‌معنای تقسیم یک کُل به دو بخش یا جزء است. اصطلاحی که در زمینه‌های مختلف صنعت فن‌آوری ازجمله علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی و امنیت بیومتریک استفاده می‌شود.

در حوزۀ امنیت بیومتریک، به ویژه اسکن اثر انگشت، این مفهوم نقطه‌ای است که دو لبۀ fingerprint با هم تلاقی می‌کنند.