اشتراک گذاری در:

vulnerability

آسیب‌پذیری یک اصطلاح امنیت سایبری است و به نقصی در سیستم اشاره دارد که می‌تواند آن را برای حمله باز بگذارد. آسیب‌پذیری هم‌چنین ممکن است به هر نوع ضعف در خود سیستم کامپیوتری، در مجموعه‌ای از روش‌ها، یا در هر چیزی اشاره داشته باشد که امنیت اطلاعات را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

آن‌چه متخصصان امنیت اطلاعات به‌دنبال کاهش آن هستند. کاهش آسیب‌پذیری‌هاست.

کاربران کامپیوتر و شبکه می‌توانند با به‌روز نگه‌داشتن وصله‌های امنیتی نرم‌افزار، از سیستم‌های کامپیوتری در برابر آسیب‌پذیری‌ها محافظت کنند.

این وصله‌ها می‌توانند نقص‌ها یا حفره‌های امنیتی موجود در نسخه اولیه را برطرف کنند. هم‌چنین کاربران و متخصصان کامپیوتر و شبکه باید در مورد آسیب‌پذیری‌های فعلی در نرم‌افزارهای مورد استفاده خود آگاه باشند و به دنبال راه‌هایی برای محافظت در برابر آن‌ها بگردند.

اصطلاح مرتبط