اشتراک گذاری در:

CSS

CSS برای جداسازی محتوا و ارائه از جمله: Layout، Colors، Fonts طراحی شده است.

CSS مخفف Cascading Style Sheets یک زبان کامپیوتری است که توصیف می‌کند چگونه عناصر موجود در یک سند باید بر روی صفحۀ نمایش، کاغذ، گفتار یا دیگر رسانه‌ها رندر شوند. CSS برای ایجاد و ساخت صفحات وب نوشته شده در HTML یا XML استفاده می‌شود.

این نوع زبان برنامه‌نویسی، یک مکانیزم ساده برای اضافه‌کردن سبک به اسناد وب است.می‌توان از CSS برای موارد زیر استفاده کرد:

توضیح داد که چگونه عناصر باید روی صفحه نمایش، کاغذ، گفتار یا دیگر رسانه‌ها ارائه شوند.

محتوا و ارائه جداگانۀ داشت

اضافه کردن سبک به اسناد وب، مانند فونت ها، رنگ ها و فاصله

نحوه نمایش عناصر HTML در مرورگر را کنترل کنید

اصطلاح مرتبط