اشتراک گذاری در:

Accelerometer

این اصطلاح به‌معنای وسیله‌ای است که شتاب را تشخیص می‌دهد و در تلفن‌های همراه برای تعیین جهت گوشی به کار می‌رود. پس از تعیین جهت، نرم‌افزار تلفن می‌تواند بر این اساس واکنش نشان دهد مانند تغییر صفحه نمایش آن از حالت عمودی به افقی.